1. THÔNG BÁO TỪ SHOP MẸ BÁCH BỰ:

 - Khi truy cập hệ thống trang web mebachbu.com, nghĩa là quý khách đồng ý chấp nhận thực hiện những mô tả trong Quy định bảo mật. Nếu quý khách không đồng ý với các điều khoản của Quy định bảo mật, vui lòng không sử dụng hệ thống trang web mebachbu.com


 - Trong suốt nhiều năm hoạt động, chúng tôi đã phát triển những mối quan hệ với khách hàng dựa trên sự tôn trọng và niềm tin. Chúng tôi nhận thức được sự tin tưởng và sự tự tin quý khách thể hiện khi truy cập vào hệ thống trang web mebachbu.com và cung cấp thông tin cho chúng tôi. Thông báo bảo mật này được đưa ra để thể hiện vai trò của chúng tôi trong vấn đề bảo mật trực tuyến và dịch vụ khách hàng. 
 

2. QUY ĐỊNH THÔNG TIN CÁ NHÂN ĐƯỢC THU THẬP BỞI HỆ THỐNG WEBSITE MEBACHBU:

- Thông tin Quý khách cung cấp cho chúng tôi: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân được cung cấp bởi người sử dụng trang web. "Thông tin cá nhân" bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, …

 

- Thông tin cá nhân được thu thập khi quý khách đăng ký một tài khoản tại hệ thống website mebachbu.com, đặt hàng trên website, tham gia những cuộc thi do chúng tôi tổ chức thông qua hệ thống website....
 

- Đặt hàng: Nếu quý khách thực hiện mua hàng trực tuyến tại hệ thống website, quý khách sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin liên lạc, phương thức thanh toán, thông tin thanh toán và địa chỉ giao hàng. Quý khách vui lòng cung cấp thông tin đúng và đầy đủ để thực hiện xử lý đơn hàng. 

3. QUY ĐỊNH SỬA ĐỔI/ XOÁ BỎ/ TỪ CHỐI THÔNG TIN:

 - Nếu tên, địa chỉ email hoặc địa chỉ nhà, số điện thoại hoặc các thông tin cá nhân khác của quý khách có thay đổi, quý khách có thể cập nhật, sửa đổi qua tài khoản của mình ở website hoặc bỏ đi các thông tin có liên quan bằng cách liên hệ với chúng tôi theo email: thanhhai.do@mebachbu.com